Water Pump Seal

This also fits the CFmoto V3, V5, Jonway, NST, Roketa, Tank Touring 250, Honda Helix (CN250), Hisun 500, 700cc, and many others.

 • 152MI-081000  0010-081000-0002     Water Seal   35178    1BE-12438-00
 • 172MM-080005  0110-080005  Oil Seal 10X20X5   35177    1BE-12437-00

The seal set consists 3 seals the follow sizes
14mm x 32mm x 15mm
10mm x 20mm x 5mm(172MM-080005)

This may fits

 • ATV  CF400ATR  CForce 450  191Q
 • ATV  CF400ATR-2L  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400ATR-2L(T3a)(SS)  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400ATR-2L(T3b)(KSR)  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400ATR-2L(T3b)(SS)  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400ATR-2L(T3a)  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400ATR-2L(T3b)  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400ATR-2S  CForce 450S  191Q
 • ATV  CF400ATR-2S(T3a)  CForce 450S  191Q
 • ATV  CF400ATR-2S(T3b)  CForce 450S  191Q
 • ATV  CF400ATR-3L  CForce 450L  191Q FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400ATR-3L(T3a)  CForce 450L  191Q FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400ATR-3L(T3b)  CForce 450L  191Q FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400ATR-3S  CForce 450S  191Q FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400ATR-3S(T3a)  CForce 450S  191Q FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400ATR-3S(T3b)  CForce 450S  191Q FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400ATR-5L(T3b)  IRON MAX T3  191Q
 • ATV  CF400ATR-5S(T3b)  IRON T3  191Q
 • ATV  CF400ATR-L  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400AU  CForce 400S/450S  191Q
 • ATV  CF400AU(CA)  CForce 400S  191Q(US)
 • ATV  CF400AU(US)  CForce 400S  191Q(US)
 • ATV  CF400AU-2L  IRON MAX L7e  191Q
 • ATV  CF400AU-2S  IRON L7e  191Q
 • ATV  CF400AU-3L  CForce 450L  191Q-A FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400AU-3S  CForce 450S  191Q-A FOR CF400AU-3L/3S
 • ATV  CF400AU-A  CForce 450S  191Q
 • ATV  CF400AU-B  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400AU-L  CForce 400L/450L  191Q
 • ATV  CF400AU-L(CA)  CForce 400L  191Q(US)
 • ATV  CF400AU-L(RU)  CForce 400L  191Q
 • ATV  CF400AU-LF  CForce 450L  191-A (KSR)
 • ATV  CF400AU-SF  CForce 450S  191Q-A
 • ATV  CF400AZ-3L  CForce 450L  191Q
 • ATV  CF400AZ-3S  CForce 450S  191Q
 • ATV  CF500ATR  CForce 520  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2L  CForce 520L  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2L(T3a)  CForce 520L  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2L(T3b)  CForce 520L  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2LC  CForce 520L  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2S  CForce 520S  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2S(T3a)  CForce 520S  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2S(T3b)  CForce 520S  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-2SC  CForce 520S  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-3  CForce 520  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-3(T3a)  CForce 520  191R-X550
 • ATV  CF500ATR-5L(T3b)  COBALT MAX T3  191R FOR CF500ATR-5L&5S
 • ATV  CF500ATR-5S(T3b)  COBALT T3  191R FOR CF500ATR-5L&5S
 • ATV  CF500ATR-9L  CForce 550  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500ATR-9L(T3a)  CForce 550  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500ATR-9L(T3b)  CForce 550  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500ATR-9S(T3a)  CForce 550  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500ATR-9S(T3b)  CForce 550  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500ATR-A  CForce 550  191R-X550
 • ATV  CF500AU-6B  CForce 550  191R-C FOR CF500AU-6B
 • ATV  CF500AU-6L  CForce 550  191R-X550
 • ATV  CF500AU-6L(CA)  CForce 550HO  191R-X550(CA)
 • ATV  CF500AU-7A  CForce 520S  191R FOR CF500AU-7S&7L
 • ATV  CF500AU-7C  CForce 520L  191R FOR CF500AU-7S&7L
 • ATV  CF500AU-7L  CForce 520L  191R FOR CF500AU-7S&7L
 • ATV  CF500AU-7LF  CForce 520L  191R-E
 • ATV  CF500AU-7S  CForce 520S  191R FOR CF500AU-7S&7L
 • ATV  CF500AU-7S(AU)  CForce 500S  191R FOR CF500AU-7S&7L(CA)
 • ATV  CF500AU-7S(CA)  CForce 500S  191R FOR CF500AU-7S&7L(CA)
 • ATV  CF500AU-7S(US)  CForce 500S  191R FOR CF500AU-7S&7L(US)
 • ATV  CF500AU-7SF  CForce 500S/CForce 520S  191R-E
 • ATV  CF500AU-8L  COBALT MAX L7e  CF500AU-8S/8L
 • ATV  CF500AU-8S  COBALT L7e  CF500AU-8S/8L
 • ATV  CF500AU-9S  CForce 550  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500AU-9L  CForce 520L  191R-E FOR CF500AU-9L/9S
 • ATV  CF500AZ-9S  CForce 500/CForce 520  191R FOR CF500AU-9L/9S
 • SSV  CF500US  ZForce 500 Trail  191R-Z550
 • SSV  CF500US(CA)  ZForce 550  191R-Z550(CA)
 • SSV  CF500US(US)  ZForce 500 Trail  191R-Z550(US)
 • SSV  CF500US-EX  ZForce 550EX  191R-Z550
 • SSV  CF500UTR  ZForce 550EX  191R-Z550
 • SSV  CF500UTR(T1a)  ZForce 550EX  191R-Z550
 • SSV  CF500UTR(T1a)(SS)  ZForce 550EX  191R-Z550
 • SSV  CF500UTR(T1b)  ZForce 550EX  191R-Z550
 • SSV  CF500UTR(T1b)(GD)  ZForce 550EX  191R-Z550
 • UTV  CF500UTR-2  UForce 550  191R-U550
 • UTV  CF500UTR-2(GD)  UForce 550  191R-U550
 • UTV  CF500UU  UForce 550  191R-U550
 • UTV  CF500UU(CA)  UForce 500  191R-U550(CA)
 • UTV  CF500UU(US)  UForce 550  191R-U550(US)
 • ATV  CF600ATR-2L  CForce 625 Touring  191S
 • ATV  CF600ATR-2L(T3b)  CForce 625 Touring  191S
 • ATV  CF600ATR-2LC  CForce 625 Touring  191S-B
 • ATV  CF600ATR-2S  CForce 625  191R-X550
 • ATV  CF600ATR-2S(T3b)  CForce 625  191R-X550
 • ATV  CF600ATR-2SC  CForce 625  191S-B
 • ATV  CF600ATR-L  CForce 625  191S
 • ATV  CF600ATR-L(T3a)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600ATR-L(T3b)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AU-3L  CForce 600 Touring/625 Touring  191S
 • ATV  CF600AU-3L(CA)  CForce 600 Touring  191S(CA)
 • ATV  CF600AU-3L(US)  CForce 600 Touring  191S(US)
 • ATV  CF600AU-3LA  CForce 600 Touring/625 Touring  191S-A
 • ATV  CF600AU-3LF  CForce 600 Touring/625 Touring  191S-A
 • ATV  CF600AU-3S  CForce 600/625  191S
 • ATV  CF600AU-3SA  CForce 600  191S(CA)
 • ATV  CF600AU-3S(CA)  CForce 600  191S(CA)
 • ATV  CF600AU-3S(US)  CForce 600  191S(US)
 • ATV  CF600AU-3SF  CForce 600  191S-A
 • ATV  CF600AU-L  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AU-L(EU168)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AU-L(INTERNATIONAL)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AU-L(US)  CForce 600  191S(US)
 • ATV  CF600AZ-3L(CA)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3L(US)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3LA(CA)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3LA(US)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3S(CA)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3S(US)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3SA(CA)  CForce 600  191S
 • ATV  CF600AZ-3SA(US)  CForce 600  191S
 • UTV  CF600UTR(T1b)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UTR(T1b)(GD)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UTR(T1b)(KSR)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UTR(T1b)(SS)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UU  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UU(AU)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UU(ST)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UU(US)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UZ(CA)  UForce 600  191S-U6
 • UTV  CF600UZ(US)  UForce 600  191S-U6
 • ATV  CF500  X5  CF188
 • ATV  CF500-2  X5  CF188
 • ATV  CF500-2A  X5  CF188
 • ATV  CF500-5  X5  CF188
 • ATV  CF500-5A  X5  CF188
 • ATV  CF500-5B  X5  CF188-B
 • ATV  CF500-5C  X5  CF188-B
 • ATV  CF500-A  X5  CF188
 • ATV  CF500-B  X5  CF188
 • ATV  CF500-C  X5  CF188
 • ATV  CF500-D  X5  CF188
 • ATV  CF500-E  X5  CF188
 • UTV  CF500-3  UForce 500 U5  CF188-A
 • ATV  CF600-B  X6  196S-B(X6)
 • ATV  CF600-C  X6  196S-B(X6)
 • ATV  CF625-2  X6  196S-B(X6)
 • ATV  CF625-2A  X6  196S-B(X6)
 • ATV  CF625-B  X6  196S-B(X6)
 • ATV  CF625-C  X6  196S-B(X6)
 • UTV  CF600-5  UForce U6  196S-B(U6)
 • SSV  CF600-3  Z6  196S-C
 • SSV  CF600-6  Z6  196S-C
 • SSV  CF625-3  Z6  196S-C
 • SSV  CF625-6  Z6  196S-C
 • ATV  CF800-2  X8  2V91W(X8)
 • ATV  CF800ATR  CForce 800  2V91W(X8)
 • ATV  CF800ATR-2  CForce 800  2V91W FOR CF800ATR-2
 • ATV  CF800AU-2B  CForce 800  2V91W-S
 • SSV  CF800  ZForce 800EX  2V91W(Z8)
 • SSV  CF800(Z8)  ZForce 800EX  2V91W(Z8)
 • SSV  CF800(CA)  ZForce 800EX  2V91W(Z8-US)
 • SSV  CF800(US)  ZForce 800EX  2V91W(Z8-US)
 • SSV  CF800US-A  ZForce 800 Trail  2V91W(Z8)
 • SSV  CF800US-A(CA)  ZForce 800 Trail  2V91W(Z8-US)
 • SSV  CF800US-A(US)  ZForce 800 Trail  2V91W(Z8-US)
 • SSV  CF800UTR  ZForce Z8-EX  2V91W FOR CF800UTR
 • SSV  CF800SU-2  ZForce 800 Trail  2V91W-B
 • SSV  CF800SZ-2  ZForce 800 Trail  2V91W(Z8)
 • UTV  CF800-3  UForce 800  2V91W(U8)
 • UTV  CF800-3(CA)  UForce 800  2V91W(U8-CA)
 • UTV  CF800-3(US)  UForce 800  2V91W(U8-US)
 • UTV  CF800UTR-2  UForce 800  2V91W FOR CF800UTR-2
 • UTV  CF800UTR-2(GD)  UForce 800  2V91W FOR CF800UTR-2
 • UTV  CF800UTR-2(KSR)  UForce 800  2V91W FOR CF800UTR-2
 • UTV  CF800UTR-2(SS)  UForce 800  2V91W FOR CF800UTR-2
 • UTV  CF800UU-A  UForce 800  2V91W(U8)
 • UTV  CF800UU-A(AU)  UForce 800  2V91W(U8)
 • UTV  CF800UU-A(KSR)  UForce 800  2V91W(U8)
Mortch Motor parts supported the Brands of BAOTIAN, BASHAN, BENZHOU, CFMOTOR, CHARMING, DAYANG, DINLI, FUXIN, GEELY, GILERA, HANGLONG, HAOJIN, HAOJUE, HISUN, HONGZHOU, HUATIAN, JIAJUE, JIANSHE, JINLUN, JMSTAR, JONWAY, KAITONG, KEEWAY, KINROAD, KYMCO, LIFAN, LINGBEN, LINGTIAN, LINHAI, LINTEX, LONCIN, LONGJIA, MAWI, MEIDUO, MOTORRO, PIAGGIO, QINGQI, RHON, RIEJU, SACHS, SHINERAY, SKYGO, SUKIDA, TAOTAO, VESPA, VONROAD, WANGYE, WONJAN, XINGYUE, XINLING, XINTIAN, YIBEN, YINGANG, ZHONGYU, ZNEN, ZONGSHEN, etc.
Note:
1. Please make sure this parts fits your particular model. Many bikes have the same name but use different parts depending on the year of manufacture.
2. The photos and measurements are for your reference only, and the goods is subject to the real product which you will receive.
3. Import duties, taxes and other customs related charges are not included. Buyers bear all responsibility for all extra charges incurred (if any).
  Product QR Code
 • Brand: Mortch Motor
 • Product Code: MICF188-6069
 • Product Viewed: 48526
 • Availability: In Stock
 • Weight: 0.02kg
 • $1.25Payment Options:

Delivery Options:

Related Products

Water Pump
MICF0180-081000

CF Moto listed part number is 0180-081000 with old part number listed as CF188-0810001P52MI-011018  0020-011018-0030  Bolt M6X70152MI-013010..

$29.34

Impeller, Water Pump
MICF0800-0800A0

CF Moto listed part number is 0800-081000, the new code (0800-0800A0)as0800-081000  Impeller, Water Pump0800-080006  Shaft, Water Pump0JWA-0..

$8.07

Gear, Water Pump
MICF0800-080002

CF Moto listed part number is 0800-08000221TThis may fitsATV  CF800-2  X8  2V91W(X8)ATV  CF800ATR  CForce 800  2V91W(X8)..

$1.50

Idle Gear, Water Pump
MICF0800-080001

CF Moto listed part number is 0800-080001 29T This may fitsATV  CF800-2  X8  2V91W(X8)ATV  CF800ATR  CForce 800&n..

$1.88

Cover, Oil Pump
MICF0800-070003

CF Moto listed part number is 0800-070003This may fitsATV  CF400ATR  CForce 450  191QATV  CF400ATR-2L  CForce 450L  191Q..

$7.38

Water Pump Assy
MICF0800-08000A

CFMoto replaced impeller with aluminum fan.It included the parts of30801-01005  Circlips For Shaft10  1 pc0800-080002  Gear, Water Pump..

$45.75

Water Pump Ball Bearing 3200A
MICF30408-01000

CF Moto listed part number is 30408-0100010 * 30 * 14.3mmThis may fitsATV  CF800-2  X8  2V91W(X8)ATV  CF800ATR  CForce 800&nb..

$17.90

Water Pump Impeller
MICF0180-081001-00001

CF Moto listed part number is 0180-081001This may fitsATV  CF400ATR  CForce 450  191QATV  CF400ATR-2L  CForce 450L  191Q..

$2.23

Water Pump Seal Ring
MICF0GR0-080002

CF Moto listed part number is 0GR0-080002 This may fits ATV  CF400ATR  CForce 450  191Q ATV  CF400ATR-2L  CForce 4..

$2.20

Water Pump Shaft
MICF0180-081004-0050

CF Moto listed part number is 0180-081004-0050This may fitsATV  CF400ATR  CForce 450  191QATV  CF400ATR-2L  CForce 450L ..

$2.37

Water Pump Bearing 6000
MICF30400-01000

CF Moto listed part number is 30400-01000This may fitsENGINE  2011  152MI  125ccENGINE  2012  152MI  125ccENGINE  2..

$2.97

Water Pump Assy
MICF0GR0-080000

It included items of:0180-081001    Impeller, Water Pump    10GR0-080002    Seal Ring , Water Pump &..

$13.75